Det borde man ju veta - Frågespel

199 kr
Kontrollera pris

Köp nu

Ett frågespel som gör skäl för sitt namn! Svaret på de allra flesta frågor bör man faktiskt veta - men man gör det inte! Inga pluspoäng finns, bara minuspoäng för felsvar. Ha så kul!


Beställ Det borde man ju veta - Frågespel på nätet redan idag. Här har vi samlat mer information om produkten Det borde man ju veta - Frågespel inom kategorin Lek Spel-Spel-Sällskapsspel.

Kategori: Lek Spel-Spel-Sällskapsspel
Artikelnummer: 4674
Visa fler

Från kunskapsbanken

Landet

Landet kan syfta på: Landet, Tåsinge - en by i Danmark, känd för Elvira Madigans grav Landet (Stephen R. Donaldson) - en fiktiv värld, parallell med vår egen

Brandman

Brandman, äldre benämning brandsoldat, kallas en person verksam inom brandförsvar och räddningstjänst, huvudsakligen som baspersonal, detta till skillnad från brandingenjörer och brandchefer.

Djur

Djur (Animalia, Metazoa) är flercelliga organismer som kännetecknas av att de är rörliga och heterotrofa, det vill säga får sin energi från föda, och utgör ett rike inom klassificeringen av levande organismer. Med få undantag har djur muskler, ett nervsystem, och inre hålrum i kroppen, ämnat för nedbrytning av födan. Som heterotrofa organismer är djur inte självnärande, det vill säga de kan inte som växterna producera och tillgodogöra sig kolhydrater genom fotosyntes utan måste få sin energi från föda genom att konsumera andra organismer med energiinnehåll. Till skillnad från växterna och andra flercelliga organismer som svampar har djurs celler inga cellväggar. Djurceller avgränsas av cellmembran och som skydd och stadga åt djurkroppen har varierande strukturer utvecklats inom olika grupper av djur, till exempel inre skelett, hud, skal, yttre exoskelett och hydrostatiskt skelett. Djuren tros ha utvecklats under prekambrium ur flagellater, en grupp inom protisterna. Jordens äldsta djur tros vara kammaneterna.Människan är ett djur, i begreppets alla vetenskapliga definitioner, men i dagligt tal och i exempelvis juridiska sammanhang används begreppet djur ofta i meningen "djur utom människan".Läran om djurriket kallas zoologi.

Lek

Lek är en aktivitet som utförs för nöjes skull, eller som social eller intellektuell träning. Denna aktivitet förknippas mest med barn (lekkamrat), men även många vuxna leker. Sport och spel (med eller utan dator) är former av lek som är vanliga i vuxen ålder.