Lera

Hitta produkter inom kategorin Lera till rätt pris online. Vi har samlat mängder av kvalitetsprodukter inom Lera.

För hobby- och leklera, se modellera. Lera är en finkornig jordart där över 15 procent av vikten består av partiklar med en diameter på mindre än 0,002 mm. Partiklarna benämnes ler. Lera är den mest finkorniga vittrings- och erosionsprodukten och dess sammansättning, liksom andra sediment, speglar sammansättningen av den ursprungliga vittring och erosionsprodukten. Ler kan dessutom innehålla partiklar (sekundära lermineral) bildade av vattenlösta (vittrade) kisel-, aluminium- och järnoxider.

Källa: sv.wikipedia.org

Läs mer
Egmont Kärnan Glitterlera 8-Pack